Anunțuri

Anunț concurs - Administrator Patrimoniu - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 5 ian. 2018, 05:48 de admin admin   [ actualizat la 26 ian. 2018, 00:32 de Toma Mihaela ]

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, București

anunță:

 

Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituției.

Denumirea postului – administrator patrimoniu – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (economist, inginer, subinginer).

Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: min. 2 ani.

Condiții specifice de participare la concurs:

-        vechime în funcția de administrator de patrimoniu/gestionar, minimum 1 an de zile;

-        constituie un avantaj experiența în funcția de administrator de patrimoniu/gestionar într-o instituție de învățământ;

-        aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office, inclusiv programe de gestiune, baze de date;

-        spirit organizatoric;

-        abilități de comunicare, relaționare și lucru în echipă;

-        capacitate de gestionare a timpului și priorităților (mai ales în condiții de stres);

-        constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare în domenii precum SSM, PSI ș.a.

-        disponibilitate pentru program flexibil;

-        recomandare de la ultimul loc de muncă.

Data și ora de desfășurare a concursului:

-        proba scrisă: data 29.01.2018, ora 10;

-        proba practică: data 30.01.2018, ora 10;

-        proba de interviu: data 31.01.2018, ora 10;

-        comunicarea rezultatelor: data 31.01.2018, ora 12;

-        depunere contestații: data 31.01.2018, orele 12 – 16;

-        afișarea rezultatelor finale: data 01.02.2018, ora 9.

Locul de desfășurare al concursului: Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 26.01.2018, ora 12.

Date de contact: Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu”, cu sediul în București, str. Pajurei, nr. 9, sectorul 1, tel. 0216670890, 0786285905.

 

 

Certificare IC3

postat 3 nov. 2017, 00:17 de Toma Mihaela

Certificarea IC3 este recunoscută și echivalată de către MENCS conform Ordin 4932/29.08.2013 cu examenul de competențe digitale la bacalaureat.

Taxă de inscriere = gratuit (0 RON)

Certificat de calitate, gratuit (0 RON), transmis prin poștă de către Certiport din SUA fiecărui candidat.

Mai multe detalii: Certificare IC3

Anunț concurs - Administrator Patrimoniu - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată

postat 25 sept. 2017, 23:08 de Toma Mihaela   [ actualizat la 27 sept. 2017, 06:10 de admin admin ]

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Liceul Teoretic „Constantin Brancoveanu” cu sediul in: loc. Bucuresti, str. Pajura, nr. 9, Sector. 1, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- Administrator Patrimoniu -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

 Conditii generale pentru ocuparea postului, conform art. 3 al Regulamentului cadru aprobat pri H.G. nr. 286 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

1       are cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;

2       cunoaste limba romana scris si vorbit;

3       are varsta minima reglementata de prevederile legale;

4       are capacitate deplina de exercitiu;

5       are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata cu pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;

6       indeplineste conditiile de studii si dupa caz de vechime, sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

7       nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

Condiţii specifice de participare la concurs:

- nivelul studiilor: studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta (economist, inginer, subinginer);

- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- minim 1 an de zile in specialitatea studiilor obtinute;

- aptitudini foarte bune de operare PC: Windows, Microsoft Office, inclusiv programe de gestiune baze de date;

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 17 octombrie 2017, ora 11, la sediul liceului;

Proba practică:- data de 20 octombrie, ora 10, la sediul liceului;

Proba de interviu:- data de 23 octombrie, ora 10, la sediul liceului;

Comunicarea rezultatelor:- data de 25 octombrie 2017;

Depunere contestatii:- data de 26 octombrie 2017;

Rezolvarea contestatiilor:- data de 27 octombrie 2017;

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  10 octombrie 2017, ora 16, la sediul liceului.

Dosarul de concurs, invederea participarii la concurs candidatii depun dosarul de concurs care va contine in mod obligatoriu:

a)     cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau institutiei publice organizatoare;

b)    copia actului de identitate sau alt document care atesta identitatea;

c)     copii ale diplomelor de studii si ale altor care atesta efectuarea unei specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de entitatea publica;

d)    cazierul judiciar;

e)     adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitati sanitare abilitate;

f)      curriculum vitae, model european;

 Date contact: Liceul Teoretic „C-tin Brancoveanu”, str. Pajura, nr. 9, Sector 1, Bucuresti, tel: 0216670890, 0744883602;

 

Reprezentant legal,

Nume, funcţie

Semnătura şi ştampila,

Director,

Prof. Darmon Marlena

 


Rezultate simulare Bacalaureat 2017

postat 31 mar. 2017, 04:12 de admin admin   [ actualizat la 31 mar. 2017, 04:32 ]

Rezultate obținute de elevii din clasele a XI-a și a XII-a la simularea examenului național de Bacalaureat sunt publicate in Bacalaureat/ Simulare Examen Bacalaureat 2017

In memoriam...

postat 24 oct. 2016, 01:43 de Toma Mihaela

Colectivul didactic al Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu" anunță cu adâncă durere încetarea din viață, după o chinuitoare suferință, a domnului profesor CONSTANTIN CIURARU, om de o ținută morală și profesională desăvârșită, altruist și sensibil la nevoile celor din jur, iubit și apreciat deopotrivă de toți cei care l-au cunoscut, elevi și profesori.
                             Dumnezeu să va odihnească, Domnule Profesor!

Repartizarea elevilor pe clase an școlar 2016-2017.

postat 9 sept. 2016, 06:08 de Toma Mihaela


Deschiderea anului școlar 2016-2017

postat 9 sept. 2016, 06:06 de Toma Mihaela

Deschiderea anului școlar 2016-2017  va începe luni, 12.09.2016 ora 9.00.

IN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRISI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2016

postat 18 aug. 2016, 01:10 de Toma Mihaela   [ actualizat la 18 aug. 2016, 01:10 ]


Probele scrise se suțin la Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu, conform calendarului.

Depunerea dosarelor de inscriere la clasa a IX-a, an școlar 2016-2017

postat 21 iul. 2016, 00:35 de admin admin

ANUNT

 

Pentru depunerea dosarelor de inscriere la clasa a IX-a, elevii admisi se vor prezenta la unitatea de invatamant insotiti de catre unul dintre parinti/sustinator legal avand un dosar mapa care sa contina:

·       Adeverinta cu media de admitere

·       Foaia matricola eliberata la absolvirea invatamantului gimnazial

·       Fisa medicala(cu vaccinuri)

·       Certificat de nastere(copie legalizata la notar)

·       Cartea de identitate a elevului(original+copie)

·       Cartea de identitate a parintelui/sustinatorului legal (original+copie)

ZILELE DE INSCRIERE:

 

JOI, 21.07.2016 - VINERI, 29.07.2016 în  INTERVALUL ORAR 9.00-14.00

 In ziua de 29.07.2016, Liceul Teoretic  „Constantin Brancoveanu’’ va transmite la ISMB situatia privind inscrierea elevilor admisi. Locurile celor care nu au depus dosar de inscriere vor fi vacantate.

1-10 of 12