Educație pentru viață

Scopul proiectului îl reprezintă 
  • prevenirea neglijării copiilor și asigurarea continuă a educației  non-formale. 
  • Tipurile de activități promovate sunt:
- activități didactice în vederea ameliorării, constituirii, consolidării și completării activităților curriculare; 
- activități educativ-recreactive: club de lectură, vizionare documentare științifice, curiozități din lumea animalelor, șah, concursuri sportive (baschet, ping-pong, tenis, Monopoly); 
- asistență socio-pedagogică.

Rezultatul și impactul derulării programului:
În anul școlar 2016-2017, proiectul a oferit servicii educaționale după terminarea orelor de școală, asistență socio-pedagogică, suport în efectuarea temelor pentru acasă și activități recreative. S-au identificat următoarele progrese:
- s-au dezvoltat deprinderile de activitate intelectuală atât individuală, cât și în echipă;
- s-au dezvoltat diverse mecanisme de sinteză, analiză și interpretare individuală/ pe grup;
- elevii au fost motivați în vederea autodepășirii;
- conform analizei statistice privind particularitatea individuală a elevului, performanțele școlare s-au îmbunătățit datorită colaborării de tip feed-back dintre cadrele didactice din cadrul programului cu ceilalți colegi de școală;
- s-au remarcat îmbunătățiri ale competențelor sociale, nivelul cooperării, comunicării verbale și non-verbale, iar pe de altă parte elevii au avut acces neîngrădit la activități didactice de dezvoltare personală;
- după discuția purtată cu părinții elevilor s-a constatat faptul că familia este mulțumită de rezultatele pozitive privind notele și performanțele școlare. Serviciile educaționale și serviciile de catering au fost apreciate pozitiv, ca fiind diversificate, la un înalt standard calitativ, livrate cu promptitudine și profesionalism de către firma autorizată.
Comments