Împreună pentru toleranță

ÎMPREUNĂ PENTRU TOLERANȚĂ

 

Videoclip YouTube

Crearea unei societăţi cu adevărat tolerante constituie un ideal educaţional, iar  școala este laboratorul menit să conştientizeze fenomenul şi să creeze premisele exersării lui în multiplele împrejurări şi relaţii care se stabilesc între elevi, elevi și profesori, profesori și părinți.

 Principiile de bază pentru promovarea unei atitudini tolerante în rândul elevilor sunt:

Ø asumarea de către şcoală a responsabilității de a educa prin şi pentru toleranţă;

Ø abordarea pozitivă a diversităţii sociale, culturale, etnice și religioase;

Ø dezvoltarea unui mod pozitiv de a gândi despre ceilalţi;

Ø promovarea educaţiei culturale şi interculturale;

Ø concentrarea permanentă asupra similitudinilor, asupra lucrurilor care ne unesc şi ne fac să ne simţim bine împreună;

Ø combaterea naţionalismului şi a rasismului;

Ø crearea unei atmosfere pozitive şi cooperante în şcoală;

Ø prevenirea și combaterea oricăror forme de discriminare;

                                                                                                                                   Ø utilizarea mesajelor pozitive (atunci când se emit aprecieri pozitive despre o persoană, respectul de sine al acesteia creşte considerabil).

Pedagogia toleranţei este destinată nu doar şcolii, ci întregii societăţi, ea reprezentând o problemă naţională şi globală. Toleranţa, ca atitudine şi comportament, se învaţă pe baza unor modele de la cea mai fragedă vârstă, şcoala fiind principalul mediu pentru participarea, exersarea acesteia, un agent de integrare atât şcolară, cât şi socială.

Formarea comportamentelor şi atitudinilor tolerante  reprezintă un obiectiv important al reformei educaţionale, elevii fiind îndrumaţi să acţioneze cu înţelegere şi responsabilitate în viaţă, să înţeleagă că măsura toleranţei dă valoarea fiecărei persoane, iar ea reprezintă fundamentul etic al păcii, al securităţii şi al dialogului intercultural în lumea contemporană.

Sub egida ONU, anul 1995 a fost declarat Anul Internațional al Toleranţei, iar la data de 16 noiembrie este celebrată Ziua Internațională a Toleranței, ca fundament etic al păcii, al acceptării deversitățiii şi al dialogului intercultural.

 
 
 

ć
Toma Mihaela,
2 mar. 2021, 02:41
Comments