Pregătește-te astăzi pentru a fi primul mâine

FIȘĂ  PROIECT                 1.     Titlul proiectului„PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE”

2.      Locatie: Liceul Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”

3.      Rezumatul  Proiectului  propus: Implementarea Proiectului "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" în cadrul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”, conform cererilor de înscriere în proiect, pe parcursul anului școlar 2018- 2019.

Proiectul "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE"  este un  efort a1 comunității care vine în sprijinul elevilor, dascălilor, părinților și  Liceului  Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” situat pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

Proiectul "PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE" este un program complementar activității școlare obligatorii și oferă oportunitatea de învățare formală și nonformală pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și  de  accelerare  a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

Este destinat elevilor din ciclul liceal ai Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu” care îndeplinesc condițiile de înscriere în proiect aprobate de către Consiliului de Administrație al unității de învățământ menționate.

Înscrierea în Proiectul „PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” s-a facut la nivelul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”, în urma solicitărilor primite din partea părinților elevilor sau elevilor inajori care aparțin unității școlare, conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în  Consiliul  de Administrație al unității de învățământ.

Numărul elevilor înscriși poate suferi modificări după vacanța intersemestrială, acesta putând fi actualizat prin hotărâre a Consiliului de Administrație al Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”.

Beneficiarii Proiectului ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor fi împărțiți în grupe de câte 20-30 de elevi. Grupele vor fi constituite  pe clase,  pe  an  de studiu sau mixt, în funcție de particularitățile și nivelul de cunoștințe al elevilor selectați conform criteriilor stabilite de Comisia Proiectului și aprobate în Consiliul Profesoral și în Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Retragerea din proiect se va face la cererea părintelui/ tutorelui legal sau a elevului major prin notificare scrisă adresată unității de învățământ sau la inițiativa unității școlare.

             Resursele umane implicate în derularea proiectului vor fi, în principiu, cadre didactice calificate ale școlii, în funcție de nevoile identificate, la care se va  adăuga  și  personalul nedidactic implicat în asigurarea securității și igienei spațiilor.

În timpul anului școlar 2018-2019, Proiectul se va desfașura în fiecare zi lucrătoare, de luni până vineri, în intervalul orai 12.30/13.30 -16.30/17.30.

Elevii înscriși în Proiectul ”PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MÂINE” vor beneficia de o masă caldă, după orele de curs și servită în regim catering, și de pregătire suplimentară pentru creşterea performanțelor școlare și pentru pregătirea examenelor naționale.

Resursa umană va monitoriza implementarea Proiectului, conform sarcinilor stabilite de către unitatea de învățământ care se regăsesc în Regulamentul intern al Proiectului, elaborat/aprobat de conducerea Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”.

Resursele materiale, constând în săli de clasă, sala de sport, curtea școlii cu spațiile adiacente, aparatură didactică și rechizite, vor fi asigurate de unitatea de învățământ.

4.             Scopul Proiectului

 

            1)           Asigurarea dezvoltării continue a activității intelectuale, atât individuală, cât și în echipe;

          2)          Consolidarea competențelor sociale, a nivelului cooperării, comunicării verbale și nonverbale prin asigurarea accesului neîngrădit al elevilor la activități didactice de dezvoltare personală;

                 3)     Sporirea motivației elevilor în vederea autodepășirii;

      4)      Echilibrarea relației de colaborare de tip feedback atât dintre cadrele didactice și elevi, cât și dintre cadrele didactice și colegi în vederea îmbunătățirii climatului și performanței șeolare;

      5)  Conștietizarea beneficiilor consumului de alimente în acord cu necesitățile nutritive adecvate vârstei în ceea ce privește compoziția, proprietățile nutritive și terapeutice;

       6)  Crearea unor obiceiuri alimentare sănătoase (elevii vor putea  să  realizeze  că  anumite alimente neselectate cu prudență pot determina un dezechilibru al organismului, iar altele pot capabile să prevină, să amelioi’eze sau să vindece boli și să își întărească convingerile că alimentația sănătoasă și la ore fixe este o alternativă de urmat la alimentația de tip fast-food);

          7)      Creşterea prestigiului unității de învățământ implicate în proiect, prin serviciile educaționale oferite în cadrul Proiectului;

          8)       Creşterea performanțelor școlare ale copiilor inscriși  în  Proiectul„PREGĂTEȘTE-TE ASTĂZI PENTRU A FI PRIMUL MĂINE”.

      9)   Descoperirea, valorizarea și încurajarea talentelor elevilor prin implicarea  acestora  în activități extra-curiculare, dezvoltându-le astfel spiritul de echipă,  sensibilitatea, creativitatea și competitivitatea.

        10)   Învățare remedială și accelerarea învățării prin activități educative, recreative și de timp liber.

 

ą
Toma Mihaela,
12 mai 2020, 00:07
ą
Toma Mihaela,
12 mai 2020, 00:07
ą
Toma Mihaela,
12 mai 2020, 00:07
Ċ
admin admin,
20 mar. 2019, 06:56
Ċ
admin admin,
20 mar. 2019, 06:56
Ċ
Toma Mihaela,
14 mar. 2019, 06:45
Ċ
Toma Mihaela,
14 mar. 2019, 06:45
Ċ
Toma Mihaela,
12 mar. 2019, 05:59
Comments