Acasă

”Învăţătura dă omului demnitate!”

Diderot

Viziune

Liceul Teoretic ,, Constantin Brâcoveanu” , unitate şcolară cu tradiţie în învăţământul bucureştean, cu o vechime de peste 50 de ani, reprezintă pentru zona în care se află, o alternativă viabilă pentru comunitatea locală din perspectiva serviciilor de educaţie si instrucţie necesare socializării, formării şi dezvoltării personalităţii umane.

Mediul social în care operează şcoala, deşi întruneşte şi caracteristicile generale ale societăţii româneşti in tranziţie, este totuşi unic, fiind determinat de natura si intensitatea forţelor cu care acţionează actorii sociali ce configurează comunitatea locală, de specificul grupurilor sociale implicate, sau care au efecte – directe sau colaterale- asupra calităţii si eficacităţii actului educativ.

Situaţia economică a familiilor multor elevi, precum şi alţi factori ce ţin de diferenţele culturale îşi pun amprenta asupra modului în care unii părinţi şi elevi percep locul şi misiunea şcolii, asupra comportamentelor manifestate cotidian la orele de curs, în pauze sau in afara şcolii.

Nu ne putem alege mediul social in care să existăm, dar putem acţiona pentru schimbarea acestuia prin educaţie, instrucţie şi servicii oferite colectivităţii din care facem parte, putând în acelaşi timp să ne cream şi un statut privilegiat (dar fără privilegii) oferind elevilor noştri, actuali şi potenţiali, ceea ce îşi doresc şi speră să obţină din partea şcolii.

Ţinând cont de faptul că educaţia este recunoscută prin Constituţie ca o prioritate naţională, considerăm că, punând in valoare potenţialul uman şi material de care dispunem şi pe care dorim să-l dezvoltăm, vom putea transforma ceea ce este o stare de drept într-una care să fie o stare de fapt pentru mediul în care acţionăm.

Activitatea instituţională pe care colectivul didactic şi echipa managerială o va presta in viitor trebuie să însemne, mult mai mult decât până acum, o educaţie pentru fiecare, o aplecare atentă şi responsabilă asupra nevoilor de formare şi informare ale fiecăruia. Contribuind la interiorizarea de către fiecare a propriei sale deveniri, putem spera că elevii –partenerii noştrii dintotdeauna- vor deveni personalităţi autonome şi creative, apte de a decide in folosul lor, dar şi al celorlalţi ceea ce este mai bine pentru ei şi pentru semenii lor, vor stăpâni cunoştinţele ştiinţifice şi valorile culturii naţionale şi universale necesare pentru a fi cetăţeni ai ţării noastre, dar şi ai unei Europe unite şi ai întregii umanităţi, vor respecta drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, vor fi demni si toleranţi faţă de oameni şi opiniile lor, vor fi sensibili faţă de natura şi mediul înconjurător, faţă de problematica umana in general, respectându-şi în acest fel îndatoririle fundamentale faţă de acest mod specific de a fi al nostru, al oamenilor denumit atât de sugestiv şi emblematic totodată ,,condiţie umană”.