E-Twinning

Una dintre cele mai importante dimensiuni ale e-Twinning este colaborarea dintre profesori, elevi, școli, părinți și autoritățile locale. În cadrul e-Twinning, profesorii lucrează împreună și organizează activități pentru elevii lor. Proiectele e-Twinning presupun contribuții din partea fiecărui membru al echipei.

Echipa României, reprezentată de elevi ai Liceului Teoretic "Constantin Brâncoveanu" lucrează în grupe și individual în cadrul proiectului "La photographie, l'émotion au-delà de l'image", pentru a reliefa talentul fiecăruia dintre membrii săi și a-l face cunoscut peste hotare, partenerilor din proiect prin fotografii, prezentări Power Point și scrisori. Plecăm la drum cu gândul de a descoperi mesajul ce se află dincolo de imagine… viziunea artistului exprimată în limbi străine.